top of page

Om oss

SMB Group har över 15 års internationell erfarenhet av att tillhandahålla kvalificerad personal till metallkonstruktionsindustrin: svetsare, låssmeder, mekaniker, rörmontörer, målare, sandbläsare, etc.

Vi har de bästa lösningarna för våra kunder för att effektivisera processer inom personalområdet och minska arbetskostnaderna i projekt.

Vi kommer till stöd av partners med assistans och rådgivning inom:

 

Internationell rörlighet

• Tillhandahållande av kvalificerad personal

•Få arbetstillstånd

• Avdelningsförfaranden och erhållande av nödvändiga blanketter

 

Outsourcing

Tillsammans med kunden fastställer vi projektets mål och säkerställer att de uppnås.

Vi är ansvariga för den logistiska och administrativa organisationen av projektet och rapporterar ständigt dess utveckling.

 

Massrekrytering och personlig administration

Massrekrytering innebär att attrahera och hantera ett stort antal kandidater, i direkt relation till ett stort antal tjänster som behöver tillsättas.

Samtidigt sköter vi hanteringen av anställningsavtal, betalning av löner, avgifter och skatter samt efterlevnad av lagstiftningen på området.

Tillfälligt arbete

Vi täcker de personalbehov som uppstår av olika anledningar, säsongsaktivitet, oplanerade beställningar, personalsvängningar. Vi tar hand om dess administrativa förvaltning, som juridisk arbetsgivare.

Prezentare SMB Workforce Romana.png

Internationell närvaro

Vi genomför för närvarande komplexa projekt i följande länder:

Rumänien, Tyskland, Spanien, Italien, Sverige, Danmark, Norge, Holland, Frankrike

Certifieringar

ISO 9001, 14001, 18001

Anchor Certificari
bottom of page