top of page

Om oss

SMB Group genomför många komplexa och innovativa projekt inom civila och industriella konstruktioner.

Byggda projekt:

  • bostäder och icke-bostadshus

  • byggnadskonstruktioner: vatten- och avloppsnät, avloppsreningsverk och dricksvattenrening, fjärrvärme och vägnät

  • specialkonstruktioner: broar, passager, undergångar, ombyggnads- eller konsolideringsbyggnader, borrning för vattenförsörjning, speciella fundament

  • hydrotekniska konstruktioner: dammar, vallar, landförsvar och flodregularisering

Certifieringar

ISO 9001, 14001, 45001

Anchor Certificari
bottom of page