SMB Group hanterar projekten på ett professionellt sätt och säkerställer ett komplett utbud av tjänster:

Allmän entreprenörskap

 • utförande av byggarbeten i systemet för allmänt entreprenörskap "nyckelfärdigt";

 • kvalificerade arbetare för att utföra arbetena

 • högpresterande utrustning och maskiner för civilt byggande, vägar och plattformar;

 

Projection

 Teknisk rådgivning om konstruktion, design, utförande av industriella och civila konstruktioner;

Möjlighet att erhålla dokumentation: tillstånd och stadsplaneringscertifikat etc.

 

Mekaniska installationer

 HVAC -system;

 • Sanitära installationer;

 • Installationer för att begränsa och släcka bränder;

 • Teknologiska installationer;

 • Externa nätverk.

 

 

Elektriska installationer

 • Elektrisk belysning och uttag;

 • Kraftinstallationer;

 • Skyddsinstallationer;

 • Installation av elektriska paneler och industriell utrustning

 

Slutarbete

 • Målning;

 • Måla och montera fönster;

 • Spärrar med skiljeväggar

 • Installation av plattor och brickor, parkett och yttre gips;

 • Värmeisoleringsenhet etc.

 

Stålkonstruktioner och prefabricerade element