top of page

SMB Group arbetar med olika komplexa projekt inom området civila och industriella konstruktioner.

SMB Group hanterar projekt på ett professionellt sätt och tillhandahåller kompletta tjänster:

ALLMÄNT ENTREPRENÖRSKAP

 • projektera;

 • utförande av färdiga byggarbeten såsom: industrihallar; idrottshallar; skolor; plantskolor; dagis; kulturella/sociala hem;

 

​  

Projektera

 • Inhämtning av dokumentation: stadsplaneringscertifikat; tekniska studier; godkännanden; bemyndiganden m.m..

 • Upprättande av dokumentation och rådgivning vid utförande av civila och industriella konstruktioner;

 

 

UTFÖRANDE AV ARBETEN

 

Utförande av motståndsstrukturer

 • Rivning:

- demontering av puts;

- demontering av beklädnad och träkonstruktioner

- riva betongväggar och betongkonstruktioner;

 

 • Betonginfrastruktur och överbyggnader:

- utförande av manuella och mekaniserade utgrävningar;

- formning och installation av armerad betong för fundament, balkar, pelare, plattor, trappor, bälten, etc.;

- installation av metall/trä formsättning; byggnadsställningar; poppar; byggnadsställningar;

- gjutning av betongfundament, balkar, pelare, plattor, trappor, bälten etc.

 

 • Fasadmurning/beklädnad

- utförande av BCA murverk, tegel;

- fasadbeklädnad med sandwichpanel/glas;

 

 • Takstolar

-  utförande av takstolar i trä;

- utförande av stjärnor/vakter/fronton/pilar;

- täcksystem av plåt/kakel/olane;

  

 • Utförandearkitektur

- inredningsarbeten

- gipsskivor och väggar;

- puts, glasyrer och färgämnen;

- plattsättning;

- utförande av golv och/eller kalla/varma golv;

 

 • Snickare

- installation av snickerier av PVC/aluminium/laminerat trä;

- installation av yttre och inre fönsterbrädor;

- installation av PVC/laminerat trä/cellulära/metalldörrar;

- luckor; 

 

Termosystem och exteriör efterbehandlingsarbeten

- implementering av termosystem med expanderad polystyren/mineralull;

- utförande av dekorativ puts/stenbeklädnad;

  

Utförande av installationer

Utförande av sanitets- och avloppsanläggningar

- installation av kall-/varmvattenvägar och avlopp;

- installation av sanitetsartiklar och batterier;

 

Utförande av termo-, ventilations- och AC-installationer

- Installation av tur- och returrutter;

- Installation av utrustning (termiska/elektriska/fastbränsleanläggningar, pannor, pumpgrupper, solpaneler, etc.);

- installation av fläktkonvektorer/luftkonditioneringsapparater/kylaggregat;

 

 • Utförande av elinstallationer

- installation av kraftledningar och/eller elektriska paneler;

- installation av kraftledningar, uttag och strömbrytare;

- installation av elektrisk utrustning;

- installation av branddetekteringssystem;

- Installation av åskledare;

 

Exteriör design

- gränder ;

- Parkeringsplatser relaterade till byggnaderna;

- landskapsplanering (gräsmatta, prydnadsbuskar, etc.).

bottom of page